Om oss

Om oss

MOT er en ungdoms- og samfunnsbygger som styrker ungdoms bevissthet og mot – til å leve, til å bry seg og til å si nei. MOTs viktigste oppdrag er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT inngår partnerskap med kommuner, ungdomsskoler og videregående skoler. MOTs visjon er å skape et varmere og tryggere samfunn.

MOTs viktigste innsatsområde er MOTs program «Robust ungdom 12-16»  i ungdomsskolen og «Robust ungdom 16-25» i videregående skole. MOT-øktene har egne temaer som eksempelvis valg, egenstyrke, robusthet, klassekultur, selvrespekt og drømmer. Gjennom formidling, øvelser, historier, dialog og rollespill styrkes ungdoms bevissthet og mot – til å leve, til å bry seg og til å si nei.

MOT ble stiftet 22. februar 1997. Initiativtakerne var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann Olav Koss.

 

Organisasjonsnummer: 976 937 244 MVA